ПОВРАТ НА ПРОИЗВОДИ

Производите се заменуваат само под условите пропишани во Законот за заштита на потрошувачите.

Во случај на враќање на роба или поврат на средства на купувач кој претходно платил со платежна картичка,со основана причина  за враќање, БОТЕГА МАКС ДОО има обврска враќањето на средства да го изврши исклучиво преку картичка. Во име на компанијата БОТЕГА МАКС ДОО се обврзуваме дека ќе ја чуваме приватноста на нашите Купувачи. Ги собираме само неопходните основни податоци за купувачите (корисниците) и податоците неопходни за работа и информирање на корисниците согласно  деловните пракси  со цел давање квалитетна услуга, што значи дека банката на барање на продавачот ќе изврши поврат на средствата на сметката на корисникот на картичката.

Враќање на производот или производите ќе биде возможно само во рок од 24 часа од прием на производот од страна на купувачот, односно откога ќе го прими и прегледа/проба ќе мора да се извести телефонски на службениот телефон на Боттега МАКС ДОО или на службениот маил.

TOP

SHOPPING BAG 0